Nieuwe leerlingen
School op de Berg heeft voor het
schooljaar 2023-2024 nog plaats in de groepen 1, 3, 5 en 7.

Aanmelden van nieuwe leerling...  
 

School op de Berg

Onze basisschool staat op een prachtige plek midden in het groen van Amersfoort Zuid.
De School op de Berg, Tollenslaan 2, is een middelgrote school met ongeveer 500 leerlingen verdeeld over 19 groepen. De leerlingen krijgen zo veel mogelijk les in groepen die homogeen zijn ingedeeld. Dit houdt in dat ze bij leeftijdsgenoten in de klas zitten.
In ons hoofdgebouw zijn 15 groepen en een lokaal voor de Plusklas gehuisvest. Twee kleutergroepen zijn in het gebouw aan de Van Marnixlaan 53 gehuisvest, dit is net aan de andere kant van ons grote schoolplein.
Onze leerlingen krijgen iedere dag les van een enthousiast en betrokken team. Op deze website vindt u alle praktische zaken zoals het aanmeldingstraject en de schoolgids. Tevens maakt u kennis met onze actieve oudervereniging en medezeggenschapsraad.

Mocht u vragen hebben of nieuwsgierig zijn naar onze school, dan bent u altijd welkom op één van onze informatie ochtenden of neemt u (telefonisch) contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Marieke Soesbergen directeur