Specifieke kenmerken van School op de Berg


Kwalitatief hoogstaand onderwijs

Op School op de Berg geniet het kind het optimale van het onderwijs omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategiën van het kind. De leerresultaten zijn hoog. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten en het werken met kwaliteitsgroepen.

Per vakgebied (rekenen, taal, begrijpend lezen, ICT, identiteit en begaafdheid) is er een kwaliteitsgroep die de plannen voor het specifieke vakgebied voor een jaar opstelt. De 'kartrekker' van deze groepen is de vakspecialist. Andere taken van de vakspecialist zijn: intervisie, collegiale consultatie, observaties, onderzoek, begeleiding van leerlingen en het voeren van adviesgesprekken.
Onze vakspecialisten hebben een extra Master-opleiding op hun vakgebied gevolgd. Ook beschikken wij over een Plusklas 1/2, Plusklas 3/4 en Plusklas 5 t/m 8. Onze expertise delen wij graag en regelmatig met collega's van andere scholen in de regio en in het land.


Opmerking van de Inspectie van het Onderwijs in 2016:

"Een betrokken en ambitieus team".
 

<< terug naar vorige pagina...