Specifieke kenmerken van School op de Berg


Kwalitatief hoogstaand onderwijs

Op School op de Berg geniet het kind optimaal van het onderwijs omdat wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften en leerstrategiën van het kind. De leerresultaten zijn hoog. Wij bereiken dit door inzet van vakspecialisten en het werken met kwaliteitsgroepen...

lees hier verder...


Positief pedagogisch klimaat

De belangrijkste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is dat het kind zich veilig en prettig voelt. Het onderwijs begint dus met het scheppen van een fijne sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijs behoeften van ieder kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft...

lees hier verder...


Rijke, duurzame en digitale leeromgeving

Op onze school worden de leerlingen gestimuleerd om hun talenten te ontplooien op cognitief, sociaal, emotioneel, creatief, fysiek en geestelijk gebied. Daarnaast willen we leerlingen ook voorbereiden op hun rol in de maatschappij...

lees hier verder...