Specifieke kenmerken van School op de Berg


Positief pedagogisch klimaat

De belangrijkste voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen is dat het kind zich veilig en prettig voelt. Het onderwijs begint dus met het scheppen van een fijne sfeer, waarbij ieder kind op zijn eigen wijze onderdeel is van de groep. De leerkracht heeft oog voor de onderwijs behoeften van ieder kind, zodat het kind zich competent voelt en zelfvertrouwen heeft.

In alle groepen wordt wekelijks gewerkt met de methode 'Kanjertraining', zo leren kinderen positief en adequaat sociaal gedrag. Alle leerkrachten zijn in deze methode geschoold. In de tevredenheidsonderzoeken (juni 2016) gaven onze leerlingen aan dat zij zich heel veilig voelen op school, dat de leerlingen en leerkrachten aardig zijn en dat er duidelijke regels zijn. Ook de sfeer in de klas en de hulpvaardigheid van alle betrokkenen staat in de top 10!
Bij het schoolbezoek van de Inspectie van het onderwijs (juni 2016) heeft de inspecteur de goede sfeer als extra punt goed beoordeeld omdat hij daar positief van onder de indruk was.


Opmerking van de Inspectie van het Onderwijs in 2016:

"Een betrokken en ambitieus team".
 

<< terug naar vorige pagina...